MoMs
MoMs1

Moms

Добре дошли в MoMs, проект, посветен на насърчаването на осведомеността и разбирането на майчинството в общността на жените с увреждания! Станете част от мисията ни за повишаване на информираността, премахване на бариерите и популяризиране на най-добрите практики. Нека заедно създадем бъдеще, в което майчинството бива разбирано, тържествувано и достъпно за жените с увреждания и техните общности в цяла Европа.

Относно

Circle image

Все още има много предразсъдъци, свързани със света на хората с увреждания, особено когато става въпрос за обвързване, сексуалност или родителство. Има много жени с увреждания, които се чувстват обезкуражени, когато става въпрос за майчинство и ежедневно се чувстват осъждани заради желанието си за независимост. В обществото се приема, че жената с увреждане не е способна да създава кариера, да води социален и емоционален живот, да забременява и да отглежда деца. А тези, които искат да го направят, са оставени да се справят сами и да търсят професионалисти в сферата без да притежават необходимата специфична подготовка. Член 23 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания гласи, че Държавите - страни по настоящата конвенция, предприемат ефективни и подходящи мерки за премахване на всякаква дискриминация срещу хора с увреждания по въпроси, свързани с брака, семейството, родителските права и личните връзки и взаимоотношения, равноправно с всички останали. Проект MoMs има за цел да подпомогне изграждането на общество, което да е по-запознато с този проблем и да е по-отворено в културно отношение. Освен това, проектът има за цел да образова хората с увреждания и специалистите в областта на здравеопазването и образованието, относно правата на хората с увреждания, чрез достъпни материали.

График

...
януари 2024 г.

11 януари, първо събитие за стартиране в Торино (Италия)

октомври 2024 г.

LTTA в Севиля

октомври 2024 г.

Втора транснационална среща в Севиля

през септември 2025 г.

Финална транснационална среща в Торино

октомври 2025 г.

Заключителна конференция в Италия

октомври 2025 г.

Заключителна конференция в Испания

октомври 2025 г.

Заключителна конференция в България

октомври 2025 г.

Заключителна конференция в Кипър